agenda


thuispagina

beebreed.eu

agenda

links

informatie

spelregels

formulierencontact


Op 18 juli 2006 heeft het Vlaams Vulgarisatiecentrum voor Bijenteelt, VVCB vzw, het beebreedprogramma in België op gang gebracht in afspraak met het Länderinstitut für Bienenkunde Hohen Neuendorf (D) en met het akkoord van de toenmalige Minister van Landbouw te Potsdam, Dr. D. Woidke.

Op 27-29 maart 2012 was de AG-Tagung in Bonn. Prof Van Laere sprak daar met Prof. Bienefeld.
Uit een gesprek met Prof. K. Bienefeld (Bijenteeltinstituut te Hohen-Neuendorf, Duitsland) zijn enkele punten vermeldenswaard:
  • Wil men een wetenschappelijk gefundeerd selectieprogramma voor een omvangrijk gebied op het getouw zetten, dan is de carnica als homogeen ras met duidelijke morfologische caracterisatie de aangewezen keuze.
  • carnica en Buckfast in een bepaald gebied gewoon door elkaar laten kruisen betekent een verlies aan genetisch patrimonium. De homogene rassen naast elkaar in stand houden is een bescherming van de biodiversiteit.
  • De 40 % waardebepaling voor varroa, zoals voorzien in het BLUP computerprogramma, kan gewijzigd worden, naar bijvoorbeeld 80 %. Dit kan voor een individuele teler, maar kan ook in gemeenschappelijk overleg voor bijvoorbeeld geheel Vlaanderen.
  • Darrensperma enkele weken bewaren kan, afgesloten van de lucht in capillairen en in het donker, bij een temperatuur van 15 oC (18oC is te hoog!). Temperatuurschommelingen zijn erg nadelig.