beebreed.nl


thuispagina

beebreed.eu

agenda

links

informatie

spelregels

formulierencontact


Deze website bevat informatie voor imkers die deelnemen aan het beebreedprogramma in België. Voor het beheer en de inhoud is het ‘Vlaams Vulgarisatiecentrum voor Bijenteelt’, VVCB vzw, verantwoordelijk. De werking voor Vlaanderen wordt beheerd vanuit het Provinciaal domein HUYSMANHOEVE te Eeklo. In 2006 werd in Vlaanderen een eerste kleinschalig proefopzet uitgevoerd.

Beebreed is een programma dat ontwikkeld is om teeltwaardes te schatten van bijenvolken. Daartoe worden door imkers gegevens verzameld van diverse kenmerken die door de imkers worden ingevoerd in een gegevensbestand van het Länderinstitut für Bienenkunde Hohen Neuendorf e.V.
Jaarlijks worden in februari de teeltwaardes geschat van alle bijenvolken waarvoor voor het eerst gegevens zijn ingevoerd; De teeltwaardes van oudere bijenvolken worden echter ook opnieuw geschat omdat er nieuwe gegevens bij zijn gekomen die kunnen zorgen voor een nauwkeuriger teeltwaardeschatting van die oudere volken.

Jonge koninginnen waarmee men deel wil nemen aan het Beebreedprogramma kunnen het best bevrucht worden op bevruchtingsstations die verbonden zijn aan Beebreed (zoals bijvoorbeeld Oostfriese eilanden) of door middel van kunstmatige inseminatie. Op die manier kan worden geprofiteerd van de erfelijke verbetering van bijenvolken zoals die in het programma door gerichte selectie optreedt. Een overzicht van alle mogelijke op die manier uit te voeren paringen is voor een bepaalde koningin te bekijken op testparing.

Deze site is gemaakt tbv Beebreed in België en valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Länderinstitut für Bienenkunde Hohen Neuendorf e.V.